Welkom bij Ornithos Dienstverlening

Ornithos Dienstverlening houdt zich bezig met alle aspecten van de schuldhulpverlening, van het opzetten van een thuisadministratie tot het opzetten van een schuldhulpverleningstraject inclusief crisismanagement en alles wat er tussen in en omheen zit. Ornithos Dienstverlening is een jonge organisatie dat zich daarbij richt op dienstverlening aan organisaties zoals gemeentelijke sociale diensten en profit- & nonprofitinstellingen.

Ornithos Dienstverlening richt zich met het aanbod met name op mensen met een beperking en/of mensen die in mindere of meerdere mate beperkt in staat zijn voor de eigen financiële huishouding te zorgen. Daarbij kan gedacht worden aan mensen met (eventueel een combinatie van):

  • cognitieve beperkingen,
  • psychiatrische beperkingen,
  • verslavingsproblematiek en
  • ‘multi-problem’-gezinnen.

Uiteraard kunnen mensen zonder beperking ook terecht bij Ornithos Dienstverlening. Particulieren kunnen zichzelf niet aanmelden. Particulieren kunnen uitsluitend aangemeld worden via bijvoorbeeld een OGGZ-instelling, hun werkgever of de uitkerende instantie. De aanmeldende organisatie treedt daarbij als opdrachtgever op naar Ornithos Dienstverlening.

Ornithos Dienstverlening is geauditeerd lid van de NVVK, dé brancheorganisatie voor Logo geauditeerd lid NVVKschuldhulpverlening en sociaal bankieren

 Waarom gespecialiseerde schuldhulpverlening?

Door ervaring in zowel de OGGZ, het bedrijfsleven als gemeentelijke instellingen, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening, kan Ornithos Dienstverlening optreden als intermediair en kunnen bruggen geslagen worden tussen deze diverse werelden. Werkers uit de verschillende werelden hebben vaak geen inzicht in elkaars werkveld, soms zelfs geen begrip. De psycho-sociale begeleider begrijpt de regels niet waarlangs de (gemeentelijke) schuldhulpverlener zijn werk doet. De gemiddelde schuldhulpverlener voelt zich soms belemmerd in de uitvoering van zijn taak door de psycho-sociale begeleider die alsmaar het beste voor zijn cliënt wil en die maar niet begrijpt dat het invullen van dat ene formulier zo belangrijk is voor het verloop van het traject. Het gevolg is dat de cliënt, die door zijn beperkingen als kwetsbaar kan worden gezien, vermalen wordt tussen de diverse instellingen. Het resultaat is dat die cliënt die door zijn inmiddels wanhopige gedrag als lastig ervaren wordt en uiteindelijk slecht of zelfs niet geholpen wordt. Door als intermediair op te treden tussen deze werelden kunnen (communicatie)problemen voorkomen worden en kunnen doelen op een effectievere en efficiëntere manier gehaald worden. De ervaring is ook dat schuldeisers het weten te waarderen dat er een bijzonder aanbod wordt gedaan aan mensen met een beperking. In het verleden leidde dat zelfs tot bijvoorbeeld een aanmelding van een ‘multi-problem’-gezin via een deurwaarder die bij een beslaglegging constateerde dat er niets te halen viel maar wel vond dat er wat moest gebeuren.